CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu của Quỹ MAFEQI là đem đến sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn trong khi hạn chế một phần rủi ro biến động giá trị đầu tư.
Chiến lược đầu tư
Phân bổ tỷ trọng lớn của danh mục vào các cổ phiếu trong các ngành ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế, ví dụ: tiêu dùng, tiện ích, dược phẩm và viễn thông.
Phần còn lại của danh mục sẽ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tăng trưởng mạnh.
Sự dịch chuyển linh động giữa các ngành ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế và các ngành tăng trưởng theo biến động chu kỳ kinh tế.

 

ĐẶC ĐIỂM QUỸ

  • Tên đầy đủ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife
  • Tên viết tắt: MAFEQI
  • Loại hình Quỹ: Quỹ công chúng dạng mở
  • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ số 16/GCN-UBCK cấp bởi UBCKNN ngày 20/10/2014
  • Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
  • Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
  • Tài sản đầu tư: Quỹ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết, tỷ lệ cổ phiếu chưa niêm yết không quá 10%
  • Quỹ MAFEQI phù hợp cho NĐT có mức độ chịu đựng rủi ro cao và thời gian đầu tư trung và dài hạn

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Mốc thời gian: 
Giá trị NAV/chứng chỉ quỹ tại:
Ngày định giá 01/01/18 VND14.071 4,10%
Kỳ trước 25/12/17 VND13.517 0,72%
Tần suất giao dịch: Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần
Giá trị mua tối thiểu: 500.000 đồng/giao dịch mua (đã bao gồm phí phát hành)
Số lượng CCQ nắm giữ tối thiểu: 10 CCQ/tài khoản


Phí Phát hành(Phí Mua thông thường)
 Giá trị thực hiện mua (Đã bao gồm phí phát hành) - VND Dưới 100 triệu Từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ  Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ  Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ  Từ 10 tỷ đến dưới 20 tỷ  Tử 20 tỷ
 Phí phát hành  2,0%  1,5%  1,25%  1,0%  0,75%  0,5%

Phí Mua định kỳ (hàng tháng)
 Giá trị thực hiện mua - VND  Dưới 100 triệu/ tháng Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ/ tháng 
 Phí Mua định kỳ  1,5%  1,25%


Phí Mua lại

 Thời gian nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ  0 – 12 tháng  Trên 12 tháng đến 18 tháng  Trên 18 tháng
 Phí mua lại  1,0% 0,5% 0%