Quỹ Bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Thời gian hưu trí là lúc mà bạn không còn làm việc và không còn nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Làm thế nào để bạn có thể tận hưởng cuộc sống hưu trí độc lập, an nhàn, không lo lắng? Hãy hoạch định, tích lũy và đầu tư ngay từ hôm nay với sản phẩm Manulife - Điểm Tựa Hưu Trí.

Quỹ Bảo Hiểm Hưu Trí Tự Nguyện Manulife - Điểm Tựa Hưu Trí là một chương trình tiết kiệm hưu trí tự nguyện quản lý bởi Manulife Việt Nam có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức các tài khoản tiết kiệm cá nhân được bảo toàn và tích lũy thông qua các hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam.

Thành lập theo quy định và chịu sự điều chỉnh của Thông Tư 115/2013/TT-BTC  ban hành ngày 20/8/2013 và có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2013, Manulife - Điểm Tựa Hưu Trí là một trong những Quỹ hưu trí tự nguyện đầu tiên tại Việt Nam với mục đích cung cấp cho mọi cá nhân công cụ tài chính để tích lũy cho tương lai hưu trí của mình, bên cạnh chương trình Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điểm nổi bật của sản phẩm Quỹ Manulife - Điểm Tựa Hưu Trí so với các sản phẩm đầu tư truyền thống là đây là một sản phẩm có vòng đời rất dài và nhà đầu tư nhận được sự cam kết tuyệt đối về bảo toàn vốn và một mức lãi suất cam kết đầu tư cho Manulife Việt Nam cam kết trong suốt thời gian tham gia chương trình. Điều này đem đến tính ổn định và bảo toàn chắc chắn cho tương lai hưu trí của những cá nhân tham gia bảo hiểm. Xây dựng trên cơ chế các tài khoản tiết kiệm cá nhân riêng lẻ, tài sản trong các tài khoản này thuộc về cá nhân tham gia bảo hiểm, hoàn toàn tách rời khỏi người sử dụng lao động và doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời cơ chế này đem lại sự linh hoạt cao cho người tham gia khi chuyển công tác, đóng thêm bảo hiểm hay ngừng đóng bảo hiểm tạm thời.

Cơ cấu đầu tư của Quỹ: có tính an toàn cao, trung bình trên 70% vào trái phiếu.

Thông tin chi tiết về sản phẩm Manulife - Điểm Tựa Hưu Trí, xin click vào đây.