CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)

Trụ sở chính:

  • Địa chỉ: Manulife Plaza, Lầu 4, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
  • Điện thoại: (84 - 8) 5416 6777 Fax: (84 - 8) 5416 0761
  • Email: manulifeamvn@manulifeam.com.vn
  • Website: www.manulifeam.com.vn

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

  • Địa chỉ: Tầng 5, CMC Tower, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.