Chủ Tịch Công Ty

Bà Trịnh Bích Ngọc

Chức vụ: Chủ tịch

Trình độ chuyên môn:
  • Tốt nghiệp Học viện Quan Hệ Quốc Tế, Postdam, CHDC Đức cũ.
  • Học vị FLMI do Hiệp hội quốc tế đào tạo chuyên ngành tài chính bảo hiểm LOMA cấp.
  • Kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán do ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước đào tạo.
Kinh nghiệm làm việc:
  • Chủ tịch, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam từ tháng 6 năm 2006.
  • Giám đốc Chi Nhánh Hà nội, công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Việt Nam từ năm 2000 đến nay.
  • Trợ Lý Trưởng Đại Diện, VPĐD Manulife Financial tại Hà Nội từ năm 1994 - 2000.
  • Cán bộ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, CARE International từ năm 1990 - 1994.
Gửi câu hỏi cho chúng tôi