Dịch vụ khác

- Thực hiện hoạt động quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng tổ chức. Hiện chúng tôi đang quản lý danh mục của khách hàng tổ chức với giá trị tài sản quản lý trên 360 triệu USD tương đương 7.560 tỷ đồng. Loại tài sản đầu tư bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết, và các công cụ tiền gửi ngân hàng bằng nội tệ và ngoại tệ.

- Chúng tôi cũng quản lý Danh mục các Quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư của Manulife Việt Nam. Đây là các Quỹ đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, có cơ chế hoạt động tương tự như Quỹ mở nhưng có gắn liền các quyền lợi bảo hiểm phong phú. Hiện tại Manulife Việt Nam cung cấp cho khách hàng 5 Quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư như sau:

- Quỹ tiền tệ: Đầu tư chủ yếu vào các công cụ thị trường tiền tệ như tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và dài hạn, mức rủi ro thấp nhất.

- Quỹ Bảo Toàn: Chủ yếu đầu tư vào trái phiếu và công cụ thị trường tiền tệ và chỉ có 15% tài sản quỹ đầu tư vào cổ phiếu nhằm tăng khả năng tăng trưởng vốn

- Quỹ Cân Bằng: Đầu tư mục tiêu 60% cổ phiếu, 40% trái phiếu

- Quỹ Phát Triển: Cơ cấu đầu tư mục tiêu 70% cổ phiếu, 30% trái phiếu

- Quỹ Tăng Trưởng: Cơ cấu đầu tư mục tiêu 90% cổ phiếu và 10% trái phiếu, là Quỹ có độ rủi ro cao nhất.

Sau khi ký kết Hợp đồng mua sản phẩm Bảo hiểm liên kết đầu tư, nhà đầu tư có thể linh hoạt đầu tư thêm hay rút ra giá trị đầu tư tại kỳ giao dịch hàng tuần của các Quỹ dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ.

Cuộc sống luôn thay đổi và có nhiều điều bất ngờ xảy ra mỗi ngày. Giải pháp của bạn là các sản phẩm bảo hiểm. Còn giải pháp chúng tôi dành cho bạn là các Quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư của Manulife.

Đầu tư lâu đài, vững vàng sinh lợi giúp bạn đạt được kế hoạch tài chính của mình thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, đồng thời kết hợp bảo vệ bạn trọn đời trước những rủi ro có thể xảy đến.....chi tiết

Các thông tin chi tiết về sản phẩm này, xin click vào đây.

 - Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi lớn và mong muốn có một đơn vị chuyên nghiệp, uy tín toàn cầu quản lý đầu tư cho mình.