19/06/2014 4:32:00 SA, 11:32

Báo cáo thứ năm trong chuỗi nghiên cứu "Sự Già hóa dân số ở Chấu Á" - Sống lâu và thịnh vượng

Báo cáo "Sống lâu và thịnh vượng? Hưu trí và rủi ro trường thọ" nêu ra ba yếu tố quyết định chính tời thời kỳ hưu trí là: Độ tuổi nghỉ hưu, tuổi thọ trung bình và tình trạng hôn nhân.

Vui lòng xem Báo cáo đầy đủ tại đây

Trang 1 trong 3 1 2 3 »