Tin tức từ Manulife Asset Management

New Retirement Preparedness Indicator highlights financial and economic factors influencing retirement readiness in Vietnam

New Retirement Preparedness Indicator highlights financial and economic factors influencing retirement readiness in Vietnam...click here for full report
Xem thêm

Nghiên cứu của Manulife Asset Management và EIU - sự già hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á và việc tài trợ cho hưu trí

 Báo cáo mới chỉ ra rằng sự thay đổi cơ cấu dân số học đối với các nước "trẻ" ở Việt Nam và ASEAN ảnh hưởng như thế nào tới việc chuẩn bị cho hưu trí

 

Xem thêm

Asia Intelligence - Tháng 07/2011

Manulife Asset Management (Asia) trân trọng gửi đến quý Nhà đầu tư Ấn phẩm Asia Intelligence - Số Tháng 07/2011, nhận định thị trường khu vực Châu Á, do các chuyên viên đầu tư của chúng tôi tại 10 quốc gia trong khu vực thực hiện

Xem chi tiết tại đây (Phiên bản Tiếng Anh)

Xem thêm

Thông báo

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1)
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2010

Thời gian và địa điểm tổ chức:
o  Thời gian:  14:00 – 17:30, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2010
o  Địa điểm:  Palace Ballroom, Lầu 6 – Khách sạn Palace Sài Gòn
 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội dung dự kiến:
o  Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ MAFPF1
o  Báo cáo của Ngân hàng Giám sát (HSBC)
o  Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2011
o  Bầu phiếu thông qua Điều Lệ Quỹ (sửa đổi) và các nội dung khác
o  Các vấn đề khác


Xem chi tiết thông báo, tại đây

 

Xem thêm
Trang 3 trong 5 « 1 2 3 4 5 »