27/02/2013 6:35:00 CH, 01:35

Quỹ đầu tư Cổ phiếu

 

 

Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu là Quỹ đầu tư công chúng dạng mở đầu tư vào cổ phiếu thuộc nhiều ngành nghề tại thị trường Việt Nam.

Mục tiêu của Quỹ Cổ phiếu là đem đến sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn. Quỹ mở cổ phiếu đầu tư vào danh mục cổ phiếu chủ yếu là cổ phiếu niêm yết với một tỉ trọng  không quá 10% vào cổ phiếu chưa niêm yết.

Quỹ cổ phiếu có mức rủi ro đầu tư cũng như tiềm năng lợi nhuận cao nhất so với các loại hình Quỹ khác như Quỹ trái phiếu và Quỹ đầu tư tài sản hỗn hợp. Quỹ cổ phiếu phù hợp cho nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro tương đối cao và có thời gian đầu tư trung và dài hạn .

Trang 1 trong 2 1 2 »