04/07/2013 4:40:00 SA, 11:40

Quỹ đầu tư Cân bằng

Quỹ mở Cân bằng Quỹ đầu tư Công chúng dạng mở đầu tư vào một danh mục hỗn hợp, thông thường bao gồm đầu tư cổ phiếu và trái phiếu.

Mục tiêu của Quỹ Cân bằng là hướng tới sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn bền vững trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng vốn cao và đồng thời tạo sự ổn định một phần trong danh mục cũng như hạn chế rủi ro của danh mục thông qua thu nhập từ lãi qua các khoản đầu tư trái phiếu.

Quỹ Cân bằng kết hợp hai loại hình tài sản là cổ phiếu và trái phiếu. Do đó, mức đô rủi ro đầu tư và khả tăng sinh lời nằm ở mức trung bình so với Quỹ Trái phiếu và Quỹ cổ phiếu. Tùy vào sự kết hợp tỉ lệ của hai loại hình tài sản này mà mức độ rủi ro của Quỹ Cân bằng có thể thay đổi. Ví dụ Quỹ cân bằng có tỉ lệ 40/60 trái phiếu/cổ phiếu thì có độ rủi ro cao hơn một Quỹ cân bằng khác có tỉ lệ 60/40 trái phiếu/cổ phiếu.

Quỹ cân bằng phù hợp với những nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro ở mức trung bình.

Trang 1 trong 2 1 2 »