11/06/2012 6:11:00 CH, 01:11

Nghiên cứu của Manulife Asset Management và EIU - sự già hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á và việc tài trợ cho hưu trí

Báo cáo mới chỉ ra rằng sự thay đổi cơ cấu dân số học đối với các nước "trẻ" ở Việt Nam và ASEAN ảnh hưởng như thế nào tới việc chuẩn bị cho hưu trí

Nghiên cứu chỉ ra rằng Việt Nam sẽ trải qua sự gia tăng mạnh về số người hưu trí trong vòng 40 năm tới

 

Vui lòng đọc báo cáo tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1 trong 3 1 2 3 »