Hội đồng đầu tư

Ông Paul George Nguyễn

Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Manulife Việt Nam. 

Ông Michael Dommermuth

Phó Chủ tịch Điều Hành Cấp cao, Phụ trách Đầu tư Quốc tế, Manulife Asset Management

Ông Cary Chan

Giám Đốc điều hành, Phụ trách Chiến lược Đầu tư Quốc tế vùng Châu Á, Manulife Asset Management.

Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam.

Bà Nguyễn Lê Bích Đào

Trưởng phòng Luật và Pháp chế, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam.