Mức độ rủi ro

 • Thấp
 • Trung bình
 • Cao
 • Quỹ đầu tư Trái phiếu
 • (Chi tiết)
  Quỹ đầu tư Cân bằng
 • (Chi tiết)
  Quỹ đầu tư Cổ phiếu

Chú ý:

Mức độ rủi ro được đánh giá chỉ mang tính chất tham khảo

 • Diễn biến thị trường
 • HOSE
 • HNX
Detail

Thông tin giao dịch chứng chỉ quỹ

Mốc thời gian: 
Ngày 15/08/14
Giá đóng cửa: 9.900
Thay đổi: +100  1,02%
Tổng KLGD 11.180
Tổng GTGD 110.682.000
Cao nhất 52 tuần: 0
Thấp nhất 52 tuần: 0
Ngày 07/08/13
GTTSR của một chứng chỉ quỹ 169.274.432.881
Thay đổi: +1  0,00%
Phí mua CCQ 231.232.446
Phí bán CCQ 5
Phí chuyển đổi: 439
Ngày 06/01/14
GTTSR của một chứng chỉ quỹ 15.000
Thay đổi: +3.200  27,12%
Phí mua CCQ 100
Phí bán CCQ 100
Phí chuyển đổi: 100
Ngày 10/04/17
GTTSR của một chứng chỉ quỹ 10.714
Thay đổi: -68  -0,63%
Phí mua CCQ 214
Phí bán CCQ 214
Phí chuyển đổi: 0